NOWE CENTRUM ŁODZI NOWE CENTRUM ŁODZI

NOWE CENTRUM ŁODZI

Pracownia Projektowa KOLORAMA wzięła udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi na logo – NOWE CENTRUM ŁODZI.

KREACJA 1

 

Logo NOWEGO CENTRUM ŁODZI zostało zainspirowane określeniem pochodzącym z socjologii biznesu, oznaczającym myślenie z innej perspektywy, wytyczanie nowych szlaków . „OUTSIDE THE BOX” - to myślenie kreatywne, pozbawione schematów.

Taki chcemy aby był wizerunek Miasta Łodzi - miasta nieszablonowego, otwartego na nowe idee.

 

Projekt przywodzi na myśl twórczą kreatywność i wolność tworzenia. Jest to obiekt osadzony we współrzędnych 3D. Trzy litery/obiekty to trzy płaszczyzny/wymiary tworzące Centrum - płaszczyzna komercyjna, twórcza i komunikacyjna.

 

Kolorystyka nawiązująca do kolorystyki nowego logo Miasta Łodzi.

 

logo 1

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

KREACJA 2

 

Logo NOWEGO CENTRUM ŁODZI inspirowane godłem Łodzi.

 

images2

 

 

Żagiel zamiast wiosła to zobrazowanie innowacji dokonującej się na naszych oczach w mieście - modernizacja tkanki miejskiej i inwestycje w NCŁ. Trzy kolory żagla to trzy główne płaszczyzny idei Centrum:

• komercja

• kultura

• multimodalność.

Nowoczesna innowacyjna Łódź to Arka Noego, która zapewni dobrobyt jej mieszkańcom w przy- szłości.

 

Kolorystyka nawiązująca do kolorystyki nowego logo Miasta Łodzi.

 

 

logo 2

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

KREACJA 3

Logo NOWEGO CENTRUM ŁODZI inspirowane projektowaną na terenie Centrum, BRAMĄ MIASTA.

Brama - wejście do fabryki głęboko zakorzeniona w świadomości Łodzian - Brama Grohmana czy wejście do Manufaktury.

Kolorystyka nawiązująca do kolorystyki nowego logo Miasta Łodzi.

logo 4

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Konkurs nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz