GOTHAER GOTHAER

GOTHAER

Wcześniej, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA, działające na polskim rynku od 1990 roku. Od 2012 pod nazwą inwestora – Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń.

Pracownia Projektowa KOLORAMA wraz z Agencję Brandscope przygotowały KEY VISUAL nowej komunikacji wizualnej dla TU

WPROWADZENIE
Towarzystwa ubezpieczeń komunikują się w sposób prosty i schematyczny. Zdecydowana większość TU odnosi się w swoich key visualach do wskazywania kluczowych linii produktowych jakie znajdują się w ich biznesie. Realizowane jest to poprzez proste ikony lub zdjęcia. Zazwyczaj grafika prezentująca linie produktowe nie tworzy wspólnej, logicznej całości, a jedynie obrazuje zakres oferty. Sprowadza się to do komunikacji: CO MOŻESZ U NAS UBEZPIECZYĆ.

IDEOLOGIA
W przedstawionym projekcie traktujemy ubezpieczenia jako proces. Co oznacza, że oprócz ochrony PRZEDMIOTU ubezpieczenia istotą ubezpieczeń są wszystkie procesy i tzw. „punkty styku” na linii towarzystwo – klient. Kluczowe w optyce klienta jest także to co się dzieje w przypadku likwidacji szkody, czy można się dodzwonić do TU, czy TU jest biurokratycznym molochem z setką formularzy, czy można się ubezpieczyć przez internet, czy TU ma dużą sieć agentów itp.

UBEZPIECZENIA TO NIE TYLKO UBEZPIECZENIE SAMOCHODU LUB DOMU ALE CAŁA MACHINA
STOJĄCA W TLE. Wg nas TU na rynku nie komunikują usługi CAŁOŚCIOWO, ŁĄCZNIE. Nie pokazują tego co jest w tle. My tak chcemy zrobić.

GOTHAER DOTYCHCZAS
Strategia marketingowa Gothaera zakładała „upraszczanie świata ubezpieczeń”. Taki kierunek jest bardzo nośny marketingowo i wyróżnia TU na rynku. Wydaje się, że wskazana kontynuacja komunikacji Gothaer jako TU które jest: przyjazne, posiadające czytelne produkty, kompleksowe i nowoczesne.
My tą filozofie chcemy rozwinąć i doprecyzować pokazując już na poziomie key visuala czytelny świat ubezpieczeń GOTHAERA w pigułce.

POMYSŁ NA GRAFIKĘ
Inspiracją linii graficznej oraz ilustracją CZYTELNEGO OBRAZU ŚWIATA GOTHAER jest model DNA. To podejście pozwala na:
obrazowe przedstawienie całościowej, nierozerwalnej natury usług Gothaer TU;
odniesienie się do podstawowego, pierwotnego w przyrodzie mechanizmu będącego u podstaw człowieka;
uzyskanie pozytywnej uwagi grup celowych poprzez uświadomienie związku pomiędzy pozornie nieprzyjaznymi ubezpieczeniami a życiem;
wyróżnienie komunikacji spośród innych TU poprzez wykorzystanie ciekawego, mało ogranego, a jednocześnie dającego duże możliwości motywu graficznego.

ZAWARTOŚĆ GRAFIKI
Holistyczne podejście do usług ubezpieczeniowych Gothaer proponujemy wyrazić poprzez umieszczenie na Key Visualu kluczowych elementów produktu, dających wrażenie jak najpełniejszej opieki
dawanej przez TU:

Produkty:

  • Auto
  • Dom
  • Podróże
  • Osobowe
  • Biznes


ilony all 2

 

Procesy:

 

  • Likwidacja szkód
  • Assistance
  • Łatwy kontakt
  • Agent doradca
  • Ogólnopolska sieć placówek

ilony all4

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Powyższe podejście jest także doskonałym punktem wyjścia do pokazywania szczegółów produktów lub wybranych procesów w spójny sposób np. na dedykowanych materiałach produktowych, w komunikacji wewnętrznej lub w internecie. Każdy w powyższych elementów może być graficznie uszczegółowiony i pokazany tam gdzie trzeba to zrobić z logicznym zachowaniem linii graficznej DNA.

ULOTKA / ADWERTORIAL

gothaer materialy4

 

AdWORDS

gothaer e marketing2

 

STOISKO TARGOWE

gothaer cleaver frame2

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekt opracowany wspólnie z Brandscope.