FILM REPUBLIC

FILM REPUBLIC

Projekt graficzny logo, ID, materiały marketingowe. Punkowy design dla ambitnej firmy producenckiej.